Strona tytułowa tomiku wierszy wydanego w 1889 roku w Krakowie nakładem autora przez Wł. L. Anczyca i Spółkę.