Tom wydany w 1837 roku w Lipsku przez Jana Nepomucena Bobrowicza.