Nad grobem poety przemawia pułkownik Stefan Strzemiński.