Przenoszenie trumny ze zwłokami Franciszka Sokala z dworca do kaplicy na cmentarzu ewangelickim. Widoczna najbliższa rodzina.