Wyniesienie trumny z kośœcioła œśw. Barbary na Koszykach.