Nabożeństwo w kościele garnizonowym. W pierwszym rzędzie siedzą od prawej: premier Leon Kozłowski, gen. Felicjan Sławoj Składkowski, gen. Daniel Konarzewski, Kazimierz Świtalski, Emil Kaliński. W głębi widoczni m.in.: gen. Edmund Knoll-Kownacki, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, gen. Czesław Jarnuszkiewicz, gen. Stanisław Rouppert, minister Juliusz Poniatowski.