Fragment uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - przemawia gen. Sławoj Składkowski (z prawej).