Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - przed mikrofonem przemawia Walery Sławek.