Najbliższa rodzina nad grobem: m.in. żona Elwina, matka Emilia. Widoczny także gen. Janusz Głuchowski.