Sypanie ziemi. Widoczni m.in.: minister Marian Seyda, minister Wacław Komarnicki, minister Karol Popiel, wicepremier Jan Kwapiński, Helena Sikorska, ppłk. Jerzy Borkowski. Fotografię wykonał Czesław Datka.