Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smogulcu niosą trumnę z ciałem hrabiego do rodzinnego grobowca. Z lewej widoczna asysta honorowa Kawalerów Maltańskich ze Stanisławem Taczanowskim na czele.