Ksiądz prałat Czapski (w kapie) odmawia modlitwy przed spuszczeniem trumny do grobowca. Od lewej widoczni m.in.: Emeryk Hutten-Czapski (adoptowany syn księcia Bogdana Hutten-Czapskiego), wojewoda poznański płk Artur Maruszewski, ks. prałat Tadeusz Zakrzewski, ks. prof. dr Mazurkiewicz i ks. proboszcz Zenkier.