Kondukt żałobny na czele z biskupami: Stanisławem Gallem (z prawej), Józefem Gawilną (z lewej) i księdzem Bączkiewiczem opuszcza kościół św. Antoniego.