Wynoszenie trumny z willi "Herenda". Fotografia wykonana przez Henryka Schabenbecka.