Dyrektor PLL LOT Wacław Makowski przemawia nad trumną.