Pogrzeb Mieczysława Mastka - posła Rady Narodowej. (fot. Czesław Datka, maj 1942 r.)