Przedstawiciele władz w kondukcie żałobnym na placu Zamkowym. Widoczni m.in.: prezydent RP Stanisław Wojciechowski (na pierwszym planie), marszałek Maciej Rataj (trzeci rząd, 2. z lewej), marszałek Wojciech Trąmpczyński (trzeci rząd, 1. z lewej), premier Władysław Grabski (trzeci rząd, 3. z lewej), generał Mariusz Zaruski (drugi rząd, 1. z lewej).