Widoczny ksiądz arcybiskup Edward Ropp nad grobem Adama Zielezińskiego, radcy Poselstwa RP w ZSRR na cmentarzu Powązkowskim.

Fotografia Edward Dulewicz.