Delegacje korporacji studenckich w kondukcie żałobnym.