Członkowie Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga (ubrani w stroje obozowe) niosą na ramionach trumnę ze zwłokami Romana Dmowskiego do katedry św. Jana.