Wyprowadzenie trumny z domu i uczestnicy pogrzebu na ulicy.