Trumnę niosą generał Kazimierz Sawicki (z lewej) i ordynans zmarłego.