Wyjazd prezydenta RP Ignacego Mościckiego (czwarty z lewej) na uroczystości w Wilnie, pożegnanie na dworcu w Warszawie. Widoczni m.in. minister komunikacji Juliusz Ulrych (na lewo od prezydenta RP Ignacego Mościckiego), minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz (na prawo do prezydenta RP Mościckiego), generał Jakub Krzemieński (na prawo od ministra Raczkiewicza). Za dostojnikami widoczny szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally, adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman (na pierwszym planie 1. prawej).