Kondukt pogrzebowy z urną przechodzi obok katedry (fronton świątyni podczas w remontu).