Przemówienie prezydenta Ignacego Mościckiego (tyłem, z lewej). Widoczni także m.in.: gen. Edward Śmigły-Rydz (2. z prawej), gen. Kazimierz Sosnkowski (3. z prawej), Stanisław Car (4. z prawej), premier Marian Zyndram Kościałkowski (5. z prawej), gen. Kazimierz Schally (5. z lewej), adiutanci prezydenta RP mjr Zygmunt Gużewski (4. z lewej) i kpt. Józef Hartman (6. z lewej), marszałek senatu Aleksander Prystor (na prawo od kpt. Hartmana), senator Janusz Jędrzejewicz (na prawo za A. Prystorem), szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (3. z lewej), metropolita wileński ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski (2. z lewej) oraz szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (1. z lewej).