Uczestnicy uroczystości w kondukcie pogrzebowym. Widoczni m.in. komendant główny Straży Ogniowej Stanisław Gieysztor (1. z lewej w mundurze), wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski (1. z prawej), komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (2. z prawej), wiceprezydent Warszawy Wacław Graba - Łęcki (na lewo od Wł. Jaroszewicza).