Rodzina gen. Władysława Andersa przy jego grobie. Nad kwiatami pochylają się jego córka Anna Maria (z lewej) i żona Irena. W drugim rzędzie widoczni również książę Eugeniusz Lubomirski (1. z prawej) i pierwsza córka generała Anna Anders-Nowakowska (2. z prawej).