Pogrzeb Włodzimierza Perzyńskiego. Kondukt pogrzebowy na ulicach Warszawy, wieniec niosą przyjaciele zmarłego: Ludwik Hieronim Morstin (pierwszy z prawej), Zygmunt Kawecki (pierwszy z lewej).