Prezes Automobilklubu Polskiego hrabia Karol Raczyński dekoruje samochód CWS (Centralne Warsztaty Samochodowe). Fotografował Jan Binek.