Książę Seweyn Franciszek Czetwertyński (1. z lewej) ogląda jednego z nagrodzonych koni.

Fotografia z 1939 roku.