Strona tytułowa książki opublikowanej w 1918 roku w Le Puy przez wydawnictwo "Jeniec Polak".