Generał Kazimierz Fabrycy (pierwszy z lewej) przy upolowanym łosiu.