Hrabia Alfred Potocki na stanowisku podczas polowania.