Uczestnicy polowania podczas odpoczynku w lesie. Na pierwszym planie widoczny hrabia Alfred Potocki.