Uczestnicy polowania przed rozejściem się na poszczególne pozycje. Widoczni m.in.: minister komunikacji Paweł Romocki (1. z lewej), minister rolnictwa Karol Niezabytowski (2. z lewej), mjr Andrzej Meyer (4. z lewej) i prezydent RP Ignacy Mościcki (5. z lewej).