Runowo Kraińskie, listopad 1936 r. Prezydent RP Ignacy Mościcki na stanowisku.
Autor: Pikiel Witold.