Fotografia grupowa uczestników polowania przed pałacem w Zimnowodzie. Od lewej widoczni: hrabia Henryk Grocholski, hrabia mjr Adam Remigiusz Grocholski, książę Roman Czartoryski z Konarzewa, prof. Antoni Jurasz, hrabina Maria Plater-Zyberk, hrabia Zdzisław Henryk Grocholski, hrabia Jan Plater-Zyberk z Osieka, rtm. Józef Kiełpsz, hrabina Zofia Humnicka, hrabina Anna Grocholska, generałowa Jadwiga Sosnkowska, hrabia Henryk Tyszkiewicz, płk Kazimierz Stamirowski, hrabina Zofia Grocholska, starosta gostyński Juliusz Wolfart, gen. Kazimierz Sosnkowski, dyrektor Banku Rolnego Antoni Kotiużyński i hrabia Humnicki.