Uczestnicy polowania w drodze na œśniadanie w lesie. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Moœcicki (szósty z prawej), książę Karol Mikołaj Radziwiłł (trzeci z prawej), hrabia Paweł Potocki (drugi z prawej), hrabia Benedykt Władysław Tyszkiewicz (czwarty z prawej) i adiutant prezydenta kpt. Zygmunt Gużewski (piąty z prawej).