Wręczenie "nagrody młodych" Świętopełkowi Karpińskiemu przez prezesa Akademii Wacława Sieroszewskiego, widoczni również: wiceminister Jerzy Błeszyński (pierwszy z lewej), Leopold Staff (z prawej strony Sieroszewskiego), Juliusz Kaden-Bandrowski (pierwszy z prawej).