Członkowie ekspedycji w miejscu najbardziej wysuniętym na północ osiągniętym przez Polaków. Widoczni od lewej: Stefan Bernadzikiewicz, Stanisław Siedlecki, Konstanty Jodko-Narkiewicz.