Minister spraw zagranicznych Belgii Emile Vandervelde (2 z prawej) w czasie wizyty u marszałka Sejmu Ignacego Daszyńskiego (2 z lewej). Widoczni również: poseł Mieczysław iedziałkowski (1 z lewej) oraz wicemarszałek Senatu Stanisław Posner (1 z prawej).