Metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha (w środku) w otoczeniu konsula generalnego RP w Jerozolimie Tytusa Zbyszewskiego (z lewej) i o. Aureliusza Borkowskiego (z prawej) przed wejściem do Bazyliki Grobu Pańskiego.