Przyjęcie w Konsulacie Generalnym RP. Siedzą od lewej do prawej: pisarka Zofia Kossak - Szczucka, biskup częstochowski Teodor Kubina, Wanda Wachowiak, konsul Zdzisław Kurnikowski. W pozycji klęczącej pierwszy z prawej widoczny także dyrektor oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA w Tel Awiwie Tadeusz Piech.