Uczestnicy pielgrzymki na tarasie Domu Polskiego. Widoczni od lewej m.in.: dyrektor oddziału Banku Polska Kasa Opieki SA w Tel Awiwie Tadeusz Piech (1.), pisarka Zofia Kossak - Szczucka (2.), konsul generalny RP w Jerozolimie Zdzisław Kurnikowski (3.).