Mapa z publikacji "Atlas do dziejów Polski zawierający czternaście mapek barwnych : według Lelewela i innych do użytku szkolnego" wydanej w Warszawie w 1920 roku, nakładem Księgarnii M. Arcta, w opracowaniu Eligiusza Niewiadomskiego.