Obraz z 1825 roku. Znajduje się w Muzeum Narodowym w Norwegii. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.