Fotografia Cezarego Piwowskiego wykonana 27 stycznia 2006 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (CC SA-4.0).