Profesor Kazimierz Michałowski podczas oględzin sarkofagu.