Widok ogólny pomnika Gabriela Narutowicza dłuta Stefana Policińskiego. W tle widoczny budynek Miejskiej Szkoły Powszechnej i Miejskiego Studium Nauczycielstwa Żeńskiego.