Rycina z książki "Jana Kochanowskiego dzieła wszystkie". T. 4 cz. 1., wydanej w 1884 roku w Warszawie przez Romana Pienkiewicza.